Grangolv

Från senare delen av 1800-talet sker sågning och hyvling av golvplank maskinellt vilket gör att golven från denna tid normalt är jämnbreda med fast spont till skillnad från tidigare kilsågade golv. Runt denna tid blev trägolven också smalare, ofta mellan 100-140 mm. Golven fästes med dold snedspikning i sponten, s.k. skråspikning. I påkostade byggnader la man ofta långa golvbrädor utan ändskarvar, som inramades av en något bredare fris runt rummet. Också vanligt under denna tid var att golvet skulle vara ett undergolv till linoleummattor, som blev populärt från slutet på 1800-talet. Detta medförde att golvplankorna blev ännu smalare (ca 80 mm) och även längdskarvades. Golven innehöll kvist och märginslag, vilket gav golven karaktär och liv. Vi säljer enbart genuint golvplank av norrländsk fur och gran. Vi erbjuder två olika nedtorkningsgrader av planken - fukthalt ca 16 % eller 8 %. Samtliga grangolv har sidspont men är inte alltid ändspontade. 

Golvplank hyvlat av gran - sekelskifte - gammaldags inredning - retro - klassisk stil

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.